ASF a publicat proiectul de norma pentru aplicarea OUG 54/2016. Vezi care sunt cele mai importante modificari la RCA

Oct 20, 2016 (0) comment ,

Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat spre dezbatere publica, pe site-ul propriu, un proiect de norma menit sa puna in aplicare prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 54/2016, privind asigurarile RCA. Proiectul aduce clarificari cu privire la modul in care va fi pusa in practica ordonanta, dar are si anumite prevederi incluse intr-un proiect de modificare a normei RCA pe care ASF l-a anuntat in luna august, insa nu se concretizase pana in prezent.rsz_1rca

Astfel, supraveghetorul a revenit asupra intentiei de a permite tarife diferentiate pentru politele RCA in functie de canalul de distributie utilizat, precizand in proiectul de act normativ ca acestea trebuie sa fie identice.

De asemenea, asiguratorilor RCA si intermediarilor le va fi interzisa acordarea oricaror avantaje colaterale asiguratilor la incheierea unui contract RCA, cu exceptia asigurarilor facultative care acopera riscuri asociate riscurilor acoperite prin contractul RCA. O prevedere contrara era inclusa in proiectul din august.

Limitele de despagubire pe RCA vor fi majorate, incepand cu anul 2017, la 1,22 de milioane de euro pentru daune materiale, respectiv 6,07 milioane de euro pentru vatamari corporale si deces. In prezent, acestea sunt de 1 milion, respectiv 5 milioane de euro per eveniment, indiferent de numarul persoanelor pagubite.

In cazul unui accident, asiguratorii vor fi obligati sa transmita catre baza de date CEDAM si datele soferului raspunzator de producerea accidentului rutier.

In cazul in care asiguratul RCA si asiguratorul RCA convin asupra introducerii unor clauze suplimentare la incheierea sau pe perioada derularii contractului RCA, acestea vor fi mentionate distinct printr-un act aditional la contractul RCA.

Procedura, clauzele si conditiile aplicarii mecanismului de compensare directa, se stabilesc voluntar, de comun acord prin conventie incheiata intre asigurat si asiguratorul RCA la momentul incheierii contractului RCA.

In cazul vehiculelor pentru care, din cauza limitarilor tehnice sau juridice, nu exista posibilitatea de a circula in afara teritoriului Romaniei, asiguratorii RCA emit doar contractul RCA, fara a include componenta Carte Verde.

A.S.F. poate interveni, pe baza propriei analize, asupra limitarii comisionului de intermediere.

Asiguratorii RCA prevad in contractele de intermediere urmatoarele obligatiii ale intermediarului de asigurari: de a incasa prima de asigurare aferenta contractelor RCA direct intr-un cont colector al asiguratorului RCA; in cazul platilor in numerar sau cu cardul, de a vira prima de asigurare incasata in contul asiguratorului RCA, in cel mult 5 zile lucratoare de la data incasarii. Plata comisionului de intermediere se efectueaza conform conventiei intre parti.

In vederea avizarii ca specialist constatare daune, trebuie indeplinite cel putin urmatoarele criterii: specialistul detine diploma de licenta pentru studii superioare de profil tehnic, atestate cu diploma de licenta; dispune de probitatea morala; are cazier fiscal si judiciar fara fapte inscrise; are pregatire profesionala dovedita prin certificat de competente pe profil ocupational constatator daune auto, constructii, instalatii sau alte bunuri, emis de catre ISF; documenteaza respectarea legislatiei incidente prin lipsa sanctiunilor emise de A.S.F. in ultimii trei ani.

Stabilirea valorii de piata a unui vehicul

Utilizarea sistemelor de specialitate in evaluarea daunelor la vehicule – pentru stabilirea valorii de piata a vehiculelor sunt utilizate sisteme de specialitate prin care se indeplinesc urmatoarelor particularitati:

•    permit identificarea vehiculelor si evidentierea complexitati structurii de echipare, a dotarilor de serie si optionale;
•    evalueaza influenta asupra valorii de vanzare de piata in baza:
– factorilor specifici de corectie, precum kilometri parcursi, data primei inmatriculari, dotari, numarul proprietarilor, starea anvelopelor si alti factori;
– factorilor specifici de influenta care evidentiaza starea de exploatare si intretinere a vehiculului, precum existenta unor deformatii ale elementelor caroseriei, urme de rugina, scurgeri de ulei, tapiterie patata sau uzata si alti factori;
– unor avarii preexistente asupra valorii vehiculului;
– istoricului de exploatare a vehiculului, precum utilizarea in regim de scoala de soferi, taxi, inchiriere si altele;
•    iau in considerare factorii specifici vehiculelor inmatriculate in Romania;
•    evalueaza vehiculul la data producerii accidentului.

Pentru stabilirea costurilor de reparatie a vehiculelor sunt utilizate sisteme de specialitate prin care se indeplinesc urmatoarelor particularitati:

•    bazele de date utilizate sunt actualizate permanent, evidentiaza la cerere data ultimei actualizari si cuprind informatiile tehnice furnizate direct de producatorii sau importatorii de
•    vehicule, de piese de schimb sau materiale, astfel incat realizarea calculatiilor de reparatie sa fie in conformitate cu recomandarile producatorilor, cu normativele de reparatie specifice si legislatia nationala si europeana;
•    evidentiaza elementele de identificare si originea pieselor, codurile de reper, pretul de referinta;
•    bazele de date contin piese care pot fi utilizate legal in procesele de reparatie in Romania si statele membre;
•    evidentiaza elementele specifice de calcul precum tarife orare, adaosuri, costuri specifice, coeficienti de calcul, discount-uri si altele;
•    evidentiaza elementele, materialele si costurile care sunt introduse manual in programul de calcul;
•    permit indicarea automata a metodei optime de reparatie sau inlocuire in cazul avariilor majore;
•    elimina automat costurile lucrarilor suprapuse.

Despagubirile pentru vatamari corporale

La stabilirea despagubirilor in cazul vatamarilor corporale sau al decesului unor persoane, se au in vedere urmatoarele:

a) in caz de vatamare corporala:
(i) diferenta dintre veniturile nete ale persoanei prejudiciate ca urmare a vatamarii integritatii corporale ori a sanatatii, probate cu documente fiscale, si indemnizatia primita din fondurile persoanei juridice sau fizice la care salariatul isi desfasoara activitatea si/sau, dupa caz, din fondurile bugetului asigurarilor sociale de stat, pe perioada spitalizarii si a concediului medical;
(ii) venitul mediu lunar net realizat din activitati desfasurate de persoana prejudiciata ca urmare a vatamarii integritatii corporale ori a sanatatii, probat cu documente justificative, in cazul persoanelor care nu au calitatea de salariat;
(iii) salariul de baza minim brut pe economie, in cazul persoanelor prejudiciate ca urmare a vatamarii integritatii corporale ori a sanatatii aflate la data producerii accidentului in ultimul an de studii sau de calificare;
(iv) eventualele cheltuieli prilejuite de accident – cheltuieli cu transportul persoanei prejudiciate ca urmare a vatamarii integritatii corporale ori a sanatatii, cu tratamentul, cu spitalizarea, pentru recuperare, pentru proteze, pentru alimentatie suplimentara, conform
prescriptiilor medicale, probate cu documente justificative, si care nu sunt suportate din fondurile de asigurari sociale prevazute de reglementarile in vigoare;
(v) cheltuielile cu ingrijitori pe perioada incapacitatii de munca, daca prin certificatul medical se recomanda acest lucru, insa nu mai mult decat salariul de baza minim brut pe economie;
b) in caz de deces:
(i) cheltuieli directe si indirecte prilejuite de inmormantare, probate cu documente justificative;
(ii) veniturile nete nerealizate si alte eventuale cheltuieli rezultate in perioada de la data producerii accidentului si pana la data decesului, prevazute la lit. a), daca acestea au fost cauzate de producerea accidentului;
c) daunele morale se evalueaza pe baza punctajului comunicat de catre Institutul National de Medicina Legala si publicat de catre ASF pe site-ul propriu.
(2) In cazurile in care despagubirile sunt stabilite prin hotarare judecatoreasca, asiguratorul RCA acorda despagubiri in baza hotararii judecatoresti ramase definitiva.
(3) Prestatiile banesti periodice stabilite in conditiile prevazute la alin. (2) se platesc pana la reducerea sau incetarea starii de nevoie ori a incapacitatii de munca, tinandu-se seama de deciziile de pensionare, de certificatele medicale si de alte dovezi care stabilesc aceste situatii, cu respectarea limitelor de despagubire stabilite prin contractul RCA.
(4) In cazul in care ulterior platii despagubirilor pentru vatamari corporale, stabilite prin hotarare a organului de jurisdictie competent, intervine decesul victimei ca urmare a aceluiasi accident, despagubirea se recalculeaza.

Dauna totala economica

In cazul daunei totale economice, valoarea de piata stabilita pentru calculul despagubirii reprezinta valoarea de inlocuire a vehiculului avariat cu un vehicul de aceeasi marca, tip, model, caracteristici tehnice, dotari, an de fabricatie, avand un parcurs in kilometri si o stare de intretinere comparabile.
Aceasta valoare se stabileste in baza sistemelor de evaluare specializate sau in baza documentelor din care sa reiasa dovedirea prejudiciului suferit atunci cand acesta nu poate fi evaluat pe baza unui sistem de evaluare specializat;
In cazul in care se solicita plata despagubirii inainte de efectuarea reparatiilor, valoarea aceasteia se stabileste pe baza evaluarii asiguratorului RCA, intr-un sistem de specialitate, luand in considerare constatarile autoritatilor publice competente, cumulul de elemente retinute din descrierea accidentului si rezultate din constatarea amiabila de accident, cercetarile asiguratorului RCA privind dinamica accidentului si intinderea prejudiciului si, daca este cazul, documentele prezentate ulterior cu privire la platile efectuate de catre persoana prejudiciata.

Compensatii pentru lipsa de folosinta a masinii

Prejudiciile reprezentand consecinta lipsei de folosinta a vehiculului avariat, inclusiv inlocuirea temporara a acestuia sunt stabilite pe baza documentelor justificative din care rezulta costurile de inlocuirea temporara a vehiculului cu un vehicul de o clasa similara ori inferioara, inchiriat de la societati autorizate cu acest obiect de activitate sau pe baza documentelor justificative din care rezulta costurile privind transportul zilnic suportate de catre persoana prejudiciata, fara ca acestea sa poata depasii costurile prevazute anterior.
Perioada maxima pentru calcularea lipsei de folosinta este perioada de indisponibilitate a utilizarii vehiculului ca urmare a starii tehnice, inclusiv in situatia in care asiguratorul RCA efectueaza cercetari suplimentare, respectiv perioada cuprinsa intre data constatarii avariilor si data inaintarii ofertei de despagubire, in situatia daunei totale economice. In cazul reparatiei vehiculului avariat, perioada maxima de indisponibilitate reprezinta timpul normal de reparatie transformat in zile de lucru prin impartirea la patru a timpului normat de reparatie, la care se adauga orice intarziere nejustificata cauzata de catre asiguratorul RCA.

Bonus-malus

Sistemul bonus-malus este format din categoria de baza B0, 8 clase de bonus si 8 clase de malus. Clasa B0 este atribuita unui nou asigurat, fara istoric in asigurare. Spre deosebire de forma anterioara a sistemului, clasa maxima de bonus – B8 va fi echivalenta unei reduceri de 32% aplicata primei de baza, fata de 50% in prezent. In acelasi timp, pentru malus, majorarea maxima va fi de 32%, fata de 100% in prezent.
Totusi, se schimba si modul de aplicare a claselor de bonus-malus. Daca intr-o perioada de referinta este inregistrata o dauna platita, asiguratii sunt penalizati prin reducerea clasei de bonus in cazul in care asiguratii beneficiaza de clasele B1-B8 si aplicarea clasei de malus in cazul in care asiguratii beneficiaza de clasele B0 si M1-M8, dupa cum urmeaza:
a) patru clase, pentru fiecare dauna materiala;
b) sase clase pentru doua daune materiale;
c) opt clase pentru trei sau mai multe daune materiale.
d) doua clase in plus fata de cele prevazute la lit. a)-c) pentru daunele care contin si despagubiri pentru vatamarea sanatatii si a integritatii corporale ori pentru deces.
Suplimentar aplicarii malus-ului prevazut anterior, asigurati sunt penalizati cu inca o clasa de malus intr-unul din urmatoarele cazuri:
a) daca soferul vinovat este altul decat cel declarat in contractul RCA; sau
b) despagubirea urmeaza a fi recuperata conform prevederilor art. 24 din OUG nr. 54/2016.
In situatia in care un asigurat detine mai multe vehicule, sistemul bonus-malus se aplica distinct pentru fiecare vehicul in parte.
Daca la momentul producerii unei daune, vehiculul este insusit si utilizat fara acordul proprietarului si acest lucru este sesizat in scris politiei, coeficientul din sistemul bonus-malus al asiguratului este neafectat.
In cazul instrainarii sau radierii vehiculului asigurat, transferul clasei de bonus-malus pe contractul RCA al unui vehicul nou-dobandit se face pornind de la clasa anterioara de bonus-malus.
Transferul clasei bonus-malus se realizeaza pe baza solicitarii scrise a asiguratului insotite de urmatoarele documente privind:
a) instrainarea sau radierea vehiculului;
b) achizitia vehiculului nou-dobandit;
Asiguratorii RCA pot lua in calcul si istoricul soferului sau soferilor in ajustarea sistemului de bonus-malus.

Acest articol a fost preluat de pe:http://1asig.ro/ASF-a-publicat-proiectul-de-norma-pentru-aplicarea-OUG-54-2016-Vezi-care-sunt-cele-mai-importante-modificari-articol-3,100-54912.htm

Comment (0)

Leave a Comments

RSS Stiri primm.ro