Asigurari evenimente

Solicita o oferta

Cuprinde la alegere :

  • Asigurarea de răspundere civilă generală si accidente
  • Asigurarea de răspundere a prestatorului de servicii
  • Asigurarea de bunuri si echipamente electronice
  • Asigurarea de răspundere civilă a chiriașului
  • Asigurări de pierderi financiare din riscuri asigurate (anulări, amânări)

Acoperă plata despăgubirilor datorate terţilor păgubiţi, pentru vătămări corporale şi/sau deteriorări ale proprietăţii ca urmare a desfăşurării activităţii menţionate în timpul perioadei asigurate.
Acoperă faptele Asiguratului săvârșite cu discernământ, din culpă, ca urmare a unei erori, imprudenţe sau a unei omisiuni involuntare, pentru care acesta devine răspunzător în baza răspunderii civile contractuale faţă de clienţii beneficiari ai serviciilor prestate și/sau alte terţe persoane păgubite.
Asigurări de bunuri (echipamente, obiecte de inventar, decoruri, decorațiuni etc) pentru riscuri produse de: incendiu, explozie, căderi de corpuri, inundaţii, viituri, furtuni, vijelii, greutatea stratului de zăpadă, cutremur, alunecări de teren, furt, jaf, tâlhărie, vandalism etc.
Acoperă avariile (neintenţionate, neașteptate, accidentale) pentru echipamentele electronice asigurate, cauzate de fenomene naturale sau de eroarea umană. De asemenea sunt acoperite și pierderile datorate furtului și/sau jafului, ori vandalismului.
Acoperă prejudiciile provocate proprietarului în timpul perioadei de asigurare, notificate printr-o sesizare sau o cerere scrisă de despăgubire îndreptată împotriva Asiguratului, în timpul perioadei de asigurare.
Despăgubește organizatorul de evenimente pentru pierderea de venit și/sau pentru apariţia unor cheltuieli suplimentare în cazul în care evenimentul este anulat și/sau amânat ca urmare a producerii unui eveniment asigurat.
Acoperira următoarele riscuri: invaliditate permanentă, deces sau - dupa caz - alte cheltuieli medicale cauzate de: fracturi, arsuri, intervenţii chirurgicale.
Date contact
CAPTCHA
Please wait...