Asigurarile de garantii au luat nastere pentru a ajuta firmele sa se dezvolte si sa poata avea acces real la mai multe licitatii. Tot mai multe companii aleg sa incheie polite de asigurare pentru participarea la licitatii in detrimentul clasicei „Scrisori de garantie”. Beneficiul principal la optarea pentru polita de asigurare este ca, in acest caz, nu este necesara blocarea fondurilor disponibile.

Prin asigurarea de garantii contractuale, asiguratorul urmareste obligatiile pe care clientul (asiguratul) si le-a asumat in relatia cu beneficiarul contractului. Compania de asigurari achita in numele asiguratului despagubirea catre beneficiar, atunci cand acesta nu executa sau executa necorespunzator obligatiile contractuale care ii revin.

Urmatoarele tipuri de asigurari se pot plia pe nevoile de asigurare ale afacerii pe care o conduceti:

Asigurarea de garantie de participare la licitatii (Bid Bond)

Obiectul acestei asigurari il face plata in favoarea Beneficiarului a unei despagubiri, in cazul in care:

   • Asiguratul (Ofertantul) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
   • Asiguratul (Ofertantul) castiga licitatia dar nu semneaza contractul care face obiectul licitatiei in termenul prevazut in oferta/caietul de sarcini;
   • Asiguratul (Ofertantul) castiga licitatia, dar nu constituie garantiile pentru executia contractului in termenul prevazut in oferta/caietul de sarcini;
   • Asiguratul (Ofertantul) depune contestatie la CNSC si aceasta este respinsa.

Asigurarea de garantie de buna executie (Performance Bond)

Aceasta polita reprezinta un angajament asumat de Asigurat si compania de asigurari privind plata in favoarea Beneficiarului a unei despagubiri, in limita sumei asigurate, in situatia in care Asiguratul nu isi indeplineste obligatiile stipulate in contract, respectiv obligatiile garantate.

Asigurarea de garantie post-executie (Maintenance Bond)

In baza acestei polite se acorda despagubiri, in cazul in care, dupa finalizarea proiectului, apar defectiuni si vicii in perioada de garantie a acestuia. Aceasta asigurare poate fi folosita de companiile din domenii precum constructii, productie de bunuri, servicii, furnizori de echipamente industriale, etc.

Asigurarea de garantie de returnare a avansului (Advance Payment Bond)

Acest tip de polita acopera plata unei despagubiri in favoarea Beneficiarului, in situatia in care Asiguratul nu isi indeplineste obligatiile stipulate in contract, respectiv returnarea la timp si in conditiile stabilite a sumei inaintate cu titlu de avans. Acest tip de produs este dedicat companiilor producatoare de bunuri, furnizori de echipamente, prestatori de servicii, constructori, etc.

Asigurarea lucrarilor de constructii-montaj (CAR / EAR)

Aceasta asigurare este destinată persoanelor juridice, antreprenori construcții-montaj, agenți economici cu activitate de construcții. Sunt asigurate lucrările de construcții: civile, industriale, comerciale, administrative, agricole etc. și/sau a lucrărilor montaj (echipamente, instalații și utilaje).

Avantaje:

   • asigurare de tip “ Toate riscurile” având o acoperire completă
   • condiții standard Munich Re CAR cu posibilitate de personalizare în funcție de nevoile fiecărui client
   • experți în instrumentarea daunelor
   • prima de asigurare poate fi platită în rate sau integrală cu discount
   • tarife competitive, în special la aplicarea unei franșize

Pagube materiale

Lucrări de construcții-montaj (permanente sau temporare, incluzând toate materialele):

   • Valoarea contractului
   • Materiale si alte bunuri puse la dispozitie de beneficiar
   • Construcții existente și alte echipamente/ utilaje aflate in proprietatea beneficiarului și/sau a constructorului

Cheltuieli efectuate

   • onorariile prestatorilor de servicii adiacente lucrării de construcții-montaj (arhitecți, experți, consultanți)
   • intervenția pompierilor

Răspundere Civilă față de terți

   • Vătămare corporală
   • Avarierea sau distrugerea unor bunuri
   • Cheltuieli de judecată
   • Cheltuieli efectuate cu consimţământul scris al asigurătorului, ca urmare a unui prejudiciu care urmează a fi despăgubit

Evaluarea riscurile se realizeaza în funcție de:

   • Tipul proiectului și destinația finală
   • Materialele de construcții
   • Metoda de construcție și experiența constructorului
   • Locația proiectului
   • Perioada asigurată
   • Daune anterioate înregistrate de părțile implicate

Asigurarea de Garanții Contractuale

Asigurarea de Garanții Contractuale reprezintă o soluție financiară eficientă care vine în sprjinul companiilor participante la diverse licitații publice, datorită lichidităților neblocate.

Avantaje :

   • Păstrarea disponibilității bănești ale companiei
   • Siguranța beneficiarului de a recupera rapid banii

Tipuri de Asigurare de Garanții :

   • Garanții pentru participare la licitații
   • Garanții de bună execuție a contractului
   • Garanții de restituire a avansului
   • Garanții pentru lucrări/servicii de întreținere
   • Garanții pentru utilizarea fondurilor europene nerambursabile ( Eurobond)

Lista de documente necesare pentru analizarea acceptării emiterii poliței de asigurare Garanții:

   1. Ultimele două bilanțuri vizate de administrația financiară și balanțele aferente
   2. Bilanț consolidat al grupului pe ultimul an – dacă societatea care solicită încheierea asigurării face parte dintr-un grup de firme
   3. Prezentarea companiei
   4. Lista lucrărilor finalizate și în curs de derulare care să reflecte experiența în domeniu
   5. Contractul de prestări servicii

Asigurarea lucrarilor de constructii-montaj (CAR / EAR)

Aceasta asigurare este destinata in principal antreprenorilor in constructii-montaj si agenti economici care isi desfasoara activitatea in sectorul de constructii, asigurarea are ca obiect protectia lucrarilor de constructii : civile, industriale, comerciale, administrative, agricole etc. si/sau a lucrarilor montaj, fiind o asigurare de tip TOATE RISCURILE.

Obiectul asigurarii:

Asigurarea lucrarilor de constructii : civile, industriale, comerciale, administrative, agricole etc.  si/sau a lucrarilor montaj (echipamente, instalatii si utilaje productive sau tehnologice, cu exceptia celor care au caracter de prototip sau experiment).

Riscuri standard acoperite:

Asigurarea este de tip TOATE RISCURILE, acoperind:

   • daunele materiale produse lucrarilor de constructii-montaj (permanente si temporare, lucrari auxiliare de constructii), dotarilor de santier,instalatiilor/utilajelor/echipamentelor pentru constructii-montaj
   • raspunderea constructorului/montorului fata de terti, pe perioada constructiei: despagubirea daunelor materiale, vatamarilor corporale, decesului, cauzate tertilor, pentru care asiguratul raspunde civil conform legii, produse in legatura directa cu lucrarile de constructii-montaj, precum si cheltuielile efectuate de asigurat in procesul civil

Facilitati:

   • posibilitatea efectuarii platii in rate a primei de asigurare
   • posibilitatea conservarii sumei asigurate intr-o valuta agreata de catre parti, evitandu-se in acest fel riscul deprecierii sumei asigurate prin polita, datorita inflatiei
   • posibilitatea acordarii unor avansuri din despagubire in cazul daunelor

Asigurarea de Garantii Contractuale  

Asigurarile de garantii sunt garantii accesorii la un contract de baza incheiat intre Beneficiar si Contractant/Asigurat, prin care OMNIASIG isi asuma efectuarea platii sau satisfacerea solicitarilor de despagubire in favoarea Beneficiarului, in cazul producerii unei culpe dovedite, sau cand executantul (contractorul) nu isi indeplineste obligatiile contractuale asumate.

Acest produs se adreseaza societatilor comerciale din domeniul constructiilor, in special celor care participa la proceduri de achizitie publica.

Variante de asigurari de Garantii Contractuale:

Asigurarea de garantie de participare la licitatie (Bid Bond): dedicata companiilor de constructii si industriale care sunt invitate sa participe la licitatii si care trebuie sa inmaneze, odata cu oferta lor, bond-uri care sa garanteze ca acestia nu-si vor retrage oferta pe perioada licitatiei iar, in cazul in care castiga licitatia, acestia vor incheia contractul in conditiile stipulate in oferta.

Asigurarea de garantie privind buna executie a contractului (Performance Bond): reprezinta o garantie pentru Beneficiarul lucrarilor de constructii referitoare la indeplinirea obligatiilor Contractorului.

Asigurarea de garantie de returnare a avansului (Advance Payment Bond): este un bond oferit de Contractor in favoarea Beneficiarului care sa garanteze rambursarea sumei sau sumelor avansate de catre Beneficiar Contractorului conform contractului.

Asigurarea de garantie privind perioada de mentenanta a contractului (Maintenance Bond): este un bond care garanteaza indeplinirea obligatiilor contractuale legate de perioada de testare a lucrarilor realizate, perioada ce urmeaza finalizarii fizice a lucrarilor conform prevederilor contractuale.

Avantaje si beneficii:

Asigurarile de garantii contractuale vin in completarea Asigurarii pentru toate riscurile a lucrarilor de constructii-montaj si prezinta o serie de avantaje importante pentru asigurat:

   • reprezinta o alternativa la scrisorile de garantie emise de banci, fara insa a bloca fondurile
   • pe langa protectia oferita de asigurare, aduc o relaxare financiara intrucat capitalul de lucru nu este afectat
   • sunt recunoscute de autoritatile publice organizatoare de licitatii
   • faciliteaza accesul la finantare
   • faciliteaza participarea la licitatii a Asiguratului

Garanția de participare la licitație

Daca participi la o licitație pentru atribuirea unui contract de achiziție publică unde trebuie să prezinți o scrisoare bancară sau un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate de asigurări, atunci ai nevoie doar de o garanție de tip Bid Bond.

Garanția de participare la licitație reprezintă instrumentul de garantare prin care City Insurance isi ia angajamentul față de Beneficiar în numele Ofertantului cu privire la neîndeplinirea următoarelor puncte:

   • Ofertantul și-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
   • Oferta fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;
   • Oferta fiind stabilită câstigătoare, Ofertantul a refuzat să semneze contractul de achizitie publică în perioada de valabilitate a ofertei;

În cazul în care ofertantului i-a fost respinsă contestaţia de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi conform art.278.1, lit.d) din OUG 34/2006 completată şi modificată.

Garanția de bună execuție a contractului

Dacă, în urma câștigării unei licitații, ai semnat un contract de achiziție publică prin care ești obligat să închei o garanție de bună execuție a contractului, ai nevoie de o garanție de tip Performance Bond. Aceasta îl ajută pe partenerul tau să fie asigurat în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale pe care vi le-ați asumat.

Asigurarea garantează față de Beneficiar îndeplinirea corectă a obligațiilor de execuție decurgând din Contractul garantat.

Avantajele unei asigurari de garanții la City Insurance:

   • Flexibilitate;
   • Un feedback rapid atât cu privire la încheierea analizei financiare, cât și la emiterea polițelor;
   • Respectarea formularelor impuse de către Beneficiar;
   • Prime de asigurare avantajoase;
   • Emiterea polițelor de asigurare conform clauzelor impuse prin fișa de date sau caietul de sarcini;
   • O rețea teritorială extinsă.

Polita de garantie de participare la licitatii (BID BOND)

Participarea la licitatie presupune un efort financiar considerabil pentru tine si compania ta, de aceea LIG Insurance iti ofera polita de garantie de participare la licitatii (BID BOND) – instrumentul de garantare solicitat oricarui Ofertant care participa la o procedura de atribuire pentru un contract de achizitie publica ce are rolul de a proteja Organizatorul licitatiei fata de un eventual comportament necorespunzator al Ofertantului pe toata perioada de valabilitate a ofertei depuse pana la incheierea contractului.

RISCURI ASIGURATE
Prezenta asigurare de garantie reprezinta un angajament ferm si irevocabil luat de “Asigurat” si “Asigurator”, privind plata in favoarea “Beneficiarului” a despagubirii, in limita sumei garantiei, in cazul aparitiei uneia din urmatoarele situatii:

   • Asiguratul isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
   • Oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si – oricum – nu mai tarziu de 15 (cincisprezece) zile de la semnarea contractului;
   • Oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul refuza sa semneze contractul de achizitie publica/acordul – cadru in perioada de valabilitate a ofertei;
   • ASIGURATUL/OFERTANTUL a depus contestatie in cadrul procedurii de atribuire, care a fost respinsa de CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR, caz in care AUTORITATEA CONTRACTANTA/OFERTANTUL retine din garantia de participare suma calculata conform art. 278 din O.U.G nr. 34 /2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Garantia de buna executie (PERFORMANCE BOND)

Este solicitata Contractorului pentru protejarea Beneficiarului fata de riscul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale asumate prin contract. Aceasta clauza de garantare de buna executie reprezinta un angajament ferm si irevocabil al Asiguratului si Asiguratorului privind plata in favoarea AUTORITATII CONTRACTANTE/ BENEFICIARULUI, a unei despagubiri in limita sumei garantiei, in situatia in care asiguratul se face vinovat de neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor stipulate in CONTRACTUL DE BAZA, respectiv obligatiile garantate.

RISCURI ASIGURATE
Prezenta asigurare de garantie va produce efecte si va ramane in vigoare in conditiile in care “ASIGURATUL” nu isi indeplineste obligatiile de buna executie in conformitate cu prevederile “CONTRACTULUI”, si nu plateste sumele solicitate drept despagubire la cererea “Beneficiarului”