Asigurare garantii

Pentru societatile care doresc sa participe la proceduri de achizitie publica.

Cotatie

  •  Asigurarea de garantie de participare la licitatii (Bid Bond)
  • Asigurarea de garantie de buna executie (Performance Bond)
  • Asigurarea de garantie post-executie (Maintenance Bond)
  • Asigurarea de garantie de returnare a avansului (Advance Payment Bond)

Pentru obtinerea ofertei de asigurare pentru TOATE RISCURILE lucrărilor de construcţii şi răspundere a constructorului (C A R) este necesar sa ne transmiteti:

- Cererea chestionar aferenta tipului de asigurare solicitat (""CAR / EAR" sau "Garantii Contractuale"" ) completata si stampilata;
- Ultimul bilant;

- Ultima balanta.

Completati datele solicitate in formularul din pagina curenta. Descarcati "Cererea chestionar" pe care va rugam sa o transmiteti completata si stampilata la adresa de email office@rca-broker.ro. Veti fi contactat telefonic in cel mai scurt timp pentru restul documentatiei.

Documentele necesare analizei în vederea acceptării de cuprindere în asigurare:

· Cererea Chestionar Certasig completată ( cod F 7.5 – 15/CQ – Anexa 1)
· Prezentarea companiei
· Lista lucrărilor finalizate și în curs de derulare care să reflecte experiența în domeniu
· Ultimele două bilanțuri vizate de administrația financiară, și balanțele aferente; balanța pe ultima lună și/sau pe luna decembrie a anului care tocmai s-a încheiat; contul de profit și pierderi;
· Bilanț consolidat al grupului pe ultimul an – dacă societatea care solicită încheierea asigurării face parte dintr-un grup de firme; Caietul de sarcini – daca e vorba de garanție pentru participare la licitație;
· Contractul de prestări servicii – daca e vorba de garanție de bună execuție sau de mentenanță. F 7.5 – 15/M – R 1.1/15.03.2012 Pag 4
· Graficul de lucrări;
· Procesul verbal de recepție pentru o lucrare finalizată, din care să rezulte că până la data formulării solicitării de asigurare nu sunt pretenții de despăgubire, adică lucrările nu sunt executate cu întârziere sau necorespunzător și că nu s-au constatat lucrări necesare a fi completate sau remediate.

Pe lângă documentele menționate, care trebuie puse la dispoziție de către potentialul asigurat, Inspectorul de Asigurări de Garanții va solicita și un raport COFACE.

Completati datele solicitate in formularul din pagina curenta. Descarcati "Cererea chestionar" pe care va rugam sa o transmiteti completata si stampilata la adresa de email office@rca-broker.ro. Veti fi contactat telefonic in cel mai scurt timp pentru restul documentatiei.

Documente necesare pentru obtinerea ofertei se asigurare:

Pentru polita de garanție participare la licitație (Bid Bond):
- Fisa de date

- Documentele contabile: ultima balanta si ultimul bilant

Pentru polita de garantie de buna executie a contractului (Performance Bond):
- Contractul de executie

- Documentele contabile: ultima balanta si ultimul bilant

Completati datele solicitate in formularul din pagina curenta. Veti fi contactat telefonic in cel mai scurt timp pentru transmiterea documentatiei mai sus mentionate in vederea ofertarii.
Pentru obtinerea ofertei de "Asigurare Garantii" sunt necesare urmatoarele documente:
- "Cererea chestionar" completata si stampilata
- Ultimul bilant

- Ultima balanta

Completati datele solicitate in formularul din pagina curenta. Descarcati "Cererea chestionar" pe care va rugam sa o transmiteti completata si stampilata la adresa de email office@rca-broker.ro. Veti fi contactat telefonic in cel mai scurt timp pentru restul documentatiei.
Date contact
CAPTCHA
Please wait...