EXTENSIA ASIGURĂRII DE CĂLĂTORIE CU ACOPERIRE LA ÎNTOARCEREA ÎN ȚARĂ

Jul 04, 2016 (0) comment , , , ,

HEALTHCARE TRAVEL SUPORT

Ce este Healthcare Travel Suport?

Este o poliţă de asigurare care completează acoperirea oferită de poliţa Travel, conform riscurilor asigurate ale fiecarui asigurator care are dreptul să vândă acest produs şi care acoperă prestaţiile medicale necesare unei persoane care s­a îmbolnăvit sau a suferit un accident în timpul călătoriei, după ce se întoarce în România.campanie travel

Ce riscuri îmi acoperă?

Healthcare Travel Suport acoperă serviciile medicale în regim ambulator şi în regim de spitalizare în cazul în care a survenit o necesitate medicală în timpul călătoriei în străinătate, conform condițiilor fiecărui asigurător care are dreptul să vândă acest produs, iar consultaţiile, analizele, investigaţiile sau tratamentul trebuie continuate după întoarcerea în România. În timpul călătoriei, cheltuielile medicale în cazul îmbolnăvirii neașteptate, a vătămării corporale sau repatrierii medicale sunt acoperite de poliţa Travel conform condițiilor fiecărui asigurator care are dreptul să vândă acest produs, iar după întoarcerea din călătorie, cheltuielile medicale legate de continuarea actului medical sunt acoperite de către poliţa Healthcare Travel Suport.

Care sunt serviciile medicale acoperite?

Healthcare Travel Suport va acoperi costul serviciilor medicale, după întoarcerea din călătorie, din următoarele categorii: În regim ambulator: o Consultaţii şi controale; o Analize de laborator; o Investigaţii medicale; o Tratamente în ambulatoriu; o Intervenții chirurgicale care nu necesită spitalizare; În regim de spitalizare: o Cazare; o Intervenţii chirurgicale; o Medicamente furnizate în regim de spitalizare.

Comment (0)

Leave a Comments

RSS Stiri primm.ro