FGA primeste cereri de plata si de deschidere a dosarelor de dauna de la creditorii CARPATICA Asig

Aug 04, 2016 (0) comment , , ,

Creditorii de asigurari ai societatii CARPATICA Asig, aflata in procedura de faliment, pot solicita Fondului de Garantare a Asiguratilor (FGA) plata sumelor cuvenite, incepand cu data de 2august a.c., a anuntat, marti, Fondul.
“Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a luat act de publicarea in Monitorul Oficial nr. 586/02.08.2016, a Deciziei ASF nr. 1.498/27.07.2016 privind inchiderea procedurii de redresare financiara pe baza de plan de redresare, stabilirea starii de insolventa, declansarea procedurii de faliment si retragerea autorizatiei de functionare a societatii CARPATICA Asig S.A. De la aceasta data, creditorii de asigurari ai societatii CARPATICA Asig pot solicita FGA plata sumelor cuvenite”, se arata in comunicatul transmis de FGA.logo_Carpatica
Tot dupa data publicarii deciziei, Fondul de Garantare a Asiguratilor poate proceda, la cererea posibililor creditori de asigurari ai companiei CARPATICA Asig, la deschiderea dosarelor de dauna pentru evenimente intamplate intre data publicarii deciziei Autoritatii de Supraveghere Financiara si cea a denuntarii contractelor de asigurare, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii falimentului (art. 12 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguratilor).
In termen de 30 de zile de la data publicarii, in Monitorul Oficial, a Deciziei ASF nr. 1.498/27.07.2016, compania este obligata sa predea Fondului de Garantare a Asiguratilor, urmatoarele documente:

  • evidenta contractelor de asigurare in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial a Deciziei nr. 1.498/27.07.2016;
  • evidenta completa a dosarelor de dauna;
  • evidentele tehnico – operative si contabile aferente contractelor si dosarelor.

FGA va desemna in termen de 30 de zile o Comisie Speciala, formata din proprii specialisti, in vederea aprobarii sumelor solicitate la plata din disponibilitatile sale. Dupa preluarea evidentelor societatii CARPATICA Asig, FGA va publica pe site-ul propriu, www.fgaromania.ro, lista potentialilor creditori de asigurari ai companiei.
Plata dosarelor se va realiza de catre FGA doar dupa ce instanta de judecata va stabili, definitiv, falimentul CARPATICA Asig, conform art. 13 alin. (1) din Legea nr. 213/2015 coroborat cu art. 266 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.
In vederea incasarii indemnizatiilor/despagubirilor, orice persoana care pretinde un drept de creanta de asigurari impotriva asiguratorului in faliment poate formula o cerere motivata in acest sens, adresata Fondului incepand cu data publicarii deciziei ASF privind stabilirea starii de insolventa, declansarea procedurii falimentului si retragerea autorizatiei de functionare a societatii CARPATICA Asig in MO si maxim 90 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii falimentului.
Pentru creantele de asigurari nascute ulterior ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de deschidere a procedurii de faliment, cererea de plata poate fi depusa in maximum 90 de zile de la data nasterii dreptului de creanta al creditorului de asigurari.
Prin decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara, nr. 1.498/27.07.2016, societatea este obligata sa-si informeze clientii asupra posibilitatilor de denuntare a contractelor incheiate cu CARPATICA Asig, cat si cu privire la dreptul acestora de a recupera primele de asigurare achitate, aferente acestor contracte, proportional cu perioada cuprinsa intre momentul denuntarii si cel al expirarii duratei lor de valabilitate.
Potentialii creditori de asigurari ai companiei CARPATICA Asig pot gasi informatiile necesare pentru transmiterea cererilor de plata, Anexa 6, precum si a Cererilor de deschidere a dosarelor de dauna, Anexa 3, pe site-ulwww.fgaromania.ro.
Recent, ASF a publicat un Ghid destinat clientilor si pagubitilor CARPATICA Asig, care include un set de intrebari si raspunsuri pentru situatii cu care se pot confrunta cei care detin o polita la societatea CARPATICA Asig sau cei care au suferit o dauna provocata de un asigurat al societatii.
Potrivit plafonului de garantare stabilit de lege, FGA poate asigura efectuarea platii in suma de maxim 450.000 lei pentru fiecare creditor de asigurare (care reprezinta echivalentul a aproximativ 100.000 euro, in functie de cursul oficial de schimb). Pentru sumele de recuperat care depasesc plafonul legal de despagubire, orice persoana este in drept sa urmeze procedura legala prevazuta de Legea insolventei nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pe baza calculelor ASF, Fondul de Garantare a Asiguratilor va suporta, in urma pronuntarii falimentului CARPATICA Asig, un impact net de pana la 624 milioane de lei.
Politele de asigurare emise de CARPATICA Asig raman in vigoare pana la data expirarii. Societatea avea la data de 30 iunie 2016 un portofoliu de 1.310.852 de contracte de asigurare, dintre care 936.089 polite RCA.

Comment (0)

Leave a Comments

RSS Stiri primm.ro