Pasivitate la plata daunelor – Cand incep sa curga penalitatile?

Jun 24, 2016 (0) comment , , , , ,

Potrivit art. 36 din Norma din 11/19.11.2011, in cel mult 3 luni de la avizarea daunei, asiguratorul RCA este obligat fie sa faca o oferta de despagubire justificata, fie sa notifice partii prejudiciate motivele pentru care pretentiile de despagubire au fost respinse, total sau partial.
In continuare, art. 37 din aceeasi norma CSA prevede ca neindeplinirea acestor obligatii de catre asigurator sau indeplinirea defectuoasa (intelegand aici diminuarea nejustificata a despagubirilor), da dreptul persoanei prejudiciate sa solicite obligarea asiguratorului de catre o instanta de judecata la penalitati de 0,2% pe zi de intarziere.
Fata de aceste dispozitii, intelegem sa privim aceste penalitatrespundere_civilai ca o sanctiune pentru reaua credinta sau pasivitatea asiguratorului care, dupa primirea cererii de despagubire si finalizarea dosarului de dauna, nu a acordat despagubirea sau a diminuat-o in mod nejustificat.
Problemele care s-au ivit in practica instantelor de judecata se refera la momentul de la care incep sa curga aceste penalitati, in special atunci cand vorbim despre despagubiri materiale acordate pentru prejudicii nepatrimoniale: data producerii accidentului/faptei ilicite, data introducerii cererii de chemare in judecata sau data ramanerii definitive a hotararii de obligare.
Nu intamplator am folosit termenul “probleme”, pentru ca solutiile pronuntate de instante sunt diferite, imbratisand pe rand fiecare din cele 3 ipoteze aratate mai sus. Mai mult decat atat, “problema” este destul de delicata, pentru ca, in anumite cazuri, cand ancheta penala care cerceteaza evenimentul rutier se intinde de-a lungul a 2-3 ani (sau mai mult), procesul civil/penal adaugand inca 1-2 ani, sumele acordate de instante cu titlu de penalitati ajung la un nivel destul de mare, ingrijorator si nejustificat.

Comment (0)

Leave a Comments

RSS Stiri primm.ro