Tarifele RCA vor fi plafonate timp de 6 luni la un nivel calculat de ASF. Vezi celelalte modificari

Sep 20, 2016 (0) comment , , , , ,

Guvernul a aprobat, pe 14 septembrie, Ordonanta de Urgenta care amendeaza cadrul normativ referitor la asigurarile de raspundere civila auto. Printre noutati, se numara faptul ca tarifele politelor RCA pentru firme si persoane fizice vor fi plafonate timp de 6 luni la un nivel calculat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. Efectele ordonantei se vor produce de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial.cmr_rotr 
Potrivit actului normativ, in calculul tarifului de prima, asiguratorii RCA vor folosi criterii de risc, coeficienti de majorare si/sau corectie si alte instrumente de ajustare a tarifelor elaborate de ASF. In cazul in care asiguratorii RCA vor dori sa introduca si alti indicatori de evaluare a riscului, acestia o pot face cu respectarea reglementariilor in vigoare.
Autoritatea de Supraveghere Financiara va stabilli tarife de prima maxime in cel mult 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial a prezentei Ordonante de Urgenta.
Ulterior perioadei in care tariful de prima va fi plafonat, Autoritatea de Supraveghere va calcula un tarif de referinta pe baza daunei medii pentru fiecare categorie de vehicul, a platilor de daune achitate de catre asiguratori si raportate la frecventa producerii evenimentelor pe respectiva categorie de vehicule.
ASF va publica tarifele de referinta, dauna medie si frecventa statistica a producerii evenimentelor, pe categorii de vehicule. Totodata, pentru a asigura premisele unei piete functionale, ASF va realiza o analiza a efectelor acestor masuri in piata asigurarilor RCA si va intocmi un raport ce va fi inaintat Consiliului Concurentei.
ASF poate solicita asiguratorilor sa notifice in prealabil majorarea tarifelor sau sa supuna aprobarii sale prealabile majorarea acestora numai in cazul introducerii unui sistem national general de control al preturilor, in conformitate cu legislatia Uniunii Europene in vigoare.
“Actul normativ permite stabilirea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, pe o perioada de sase luni, a unui tarif RCA de referinta aplicat atat persoanelor fizice, cat si juridice. Aceasta Ordonanta a fost data avand in vedere imprejurarile exceptionale manifestate prin dezechilibru major intre cerere si oferta, respectiv disfunctionalitatea evidenta a pietei asigurarilor obligatorii auto din Romania. Astfel, Guvernul Romaniei impreuna cu Consiliului Concurentei au considerat necesara instituirea unui mecanism de control al pietei asigurarilor obligatorii auto din Romania, manifestat in prima etapa, prin stabilirea de catre ASF a unor tarife de plafonare aferente primelor RCA”, se arata intr-un comunicat de presa al Executivului.
“Vrem, prin aceasta Ordonanta de Urgenta, sa asiguram cadrul juridic clar definit pentru ca aceasta problema sa poata sa fie rezolvata de Autoritatea de Supraveghere Financiara, care are aceasta responsabilitate”, a explicat premierul Dacian CIOLOS.

Principalele modificari aduse de actul normativ cadrului actual de reglementare

Pe langa aspectul tarifelor RCA, ordonanta de urgenta adoptata ieri de Guvern aduce o serie intreaga de alte modificari fata de cadrul actual de reglementare.

RCA pe o perioada intre una si 12 luni

Contractul RCA se va putea incheiea pe o perioada de la o luna la 12 luni, multiplu de o luna, in functie de optiunea asiguratului. 
Dupa un un an de la intrarea in vigoare a OUG, ASF va evalua daca se justifica incheierea contractelor RCA pentru perioade mai mici de 6 luni. 
Plata primelor de asigurare se face integral sau in rate conform acordului dintre asigurat si asiguratorul RCA. Contractul RCA produce efecte si in cazul in care rata primei de asigurare nu a fost platita la termenul convenit intre asigurat/contractant/utilizator si asiguratorul RCA, daca asiguratorul RCA nu si-a exercitat dreptul de reziliere a contractului RCA. Contractul RCA constituie titlu executoriu pentru ratele scadente si neachitate.

Atasarea de clauze suplimentare contractului RCA

Partile pot conveni si includerea in polita RCA a altor clauze suplimentare fata de cele stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta si prin reglementarile emise de ASF in aplicarea acesteia, cu exceptia celor care restrictioneaza drepturile persoanei prejudiciate.

Recalcularea politei RCA

In situatia in care informatiile furnizate de asigurat nu sunt reale la momentul incheierii contractului RCA, prima de asigurare poate fi recalculata si modificata de asiguratorul RCA dupa notificarea prealabila a asiguratului si exprimarea acordului acestuia. 
Daca asiguratul nu isi exprima acordul cu privire la modificarea conditiilor contractuale, acesta poate denunta contractul RCA in termen de 20 de zile de la data primirii notificarii.

Rascumpararea daunei

Pentru mentinerea clasei bonus/malus, prin contractul RCA partile pot conveni posibilitatea rascumpararii, respectiv suportarea de catre asigurat a contravalorii despagubirii corespunzatoare evenimentului, asiguratul compensand asiguratorului RCA cuantumul acesteia, ulterior achitarii despagubirii cuvenite persoanei prejudiciate.

Suspendarea contractului RCA

Contractul RCA poate fi suspendat la cererea asiguratului pe perioada suspendarii dreptului de circulatie al vehiculului sau pe perioada imobilizarii vehiculului. Procedura suspendarii va fi stabilita prin ordin comun al Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Transporturilor si ASF. Asiguratul va avea obligatiatia ca, pe toata durata suspendarii contractului RCA, sa imobilizeze vehiculul intr-un spatiu privat, in afara domeniului public, pentrua nu avea potential generator de daune. 

Divulgarea modului de calcul al primei

Asiguratorul RCA va avea obligatia sa notifice asiguratii, la solicitarea acestora, in ceea ce priveste modul de calcul al primei de asigurare. Pot fi cerute informatii despre modalitatea de stabilire a primei, datele statistice in baza carora este stabilita aceasta sau raportul actuarial care sta la baza determinarii tarifului de prima.

Denuntarea politei RCA

Asiguratul poate denunta contractul RCA in cazul retragerii autorizatiei de functionare a asigurarorului RCA sau al pronuntarii de catre instanta judecatoreasca competenta a hotararii privind deschiderea procedurii de faliment a acestuia.

Vehicul la schimb

Asiguratorul RCA va acorda despagubiri inclusiv pentru inlocuirea temporara a vehiculului, pe baza optiunii persoanei prejudiciate.

Utilizarea tehnologiilor telematice si istoricul soferilor

Pentru determinarea primei de asigurare asiguratorul va putea lua in calcul, pe langa istoricul de aune si informatiile obtinute din utilizarea unor tehnologii telematice.
Criteriile de aplicare pentru sistemul bonus/malus vor fi stabilite prin reglementari ASF, iar clasa de bonus/malus se poate determina luand in considerare si istoricul soferilor.

Certificarea inspectorilor de daune

Personalul care efectueaza constatarea daunelor va fi avizat de ASF. Persoanele care intentioneaza sa faca constatarea daunelor trebuie sa detina: studii superioare de specialitate, certificare profesionala, dovada urmarii cursurilor de formare profesionala continua la un formator autorizat si a certificarii/evaluarii de catre Institutul de Studii Financiare.

Penalitati in caz de intarziere a despagubirii

Daca asiguratorul RCA nu isi indeplineste integral obligatiile in termenul prevazut
Le lege sau daca diminueaza nejustificat despagubirea ori intarzie achitarea despagubirii, acesta este obligat la plata unor penalitati de 0,2% pe zi de intarziere calculate la nivelul sumei de despagubire cuvenita sau la diferenta de suma neachitata. Plata penalitatilor se face odata cu plata despagubirii.
In cazurile privind vatamarile corporale si daunele morale care fac obiectul unui litigiu, penalitatile sunt stabilite de catre instanta judecatoreasca.

Compensarea directa

Pagubitii pot merge la propriul asigurator RCA pentru acoperirea prejudiciului, pe baza mecanismului de compensare directa asiguratorul RCA al persoanei prejudiate recupereaza contravaloarea daunei de la asiguratorul RCA al persoanei vinovate de producerea prejudiciului.

Compensarea directa este aplicabila la indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 • accidentele auto se produc pe teritoriul Romaniei;
 • vehiculele implicate in accidentele auto sunt inmatriculate/inregistrate in Romania;
 • prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor;
 • ambele vehicule implicate in accidentul auto au asigurare RCA valabila la data
 • evenimentului;
 • prejudiciile exclud vatamarile corporale.

Procedura compensarii directe se stabileste prin conventii multilaterale incheiate intre asiguratorii RCA. Conditiile compensarii directe sunt convenite in mod voluntar intre asigurat si asigurator.
Nu este afectat insa dreptul persoanei pagubite de a se indrepta impotriva asiguratorului RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului auto.

Verificarea asigurarii RCA

Dovada existentei contractului RCA va trebui facuta la inmatricularea/inregistrarea vehiculelor, la efectuarea de modificari in certificatul de inmatriculare/inregistrare sau in cartea de identitate a unui vehicul si la efectuarea verificarilor tehnice periodice. 

Reorganizarea BAAR 

Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania va avea urmatoarele atributii:

 • de birou national auto;
 • de organism de plata a despagubirilor;
 • de centru de informare;
 • de organism de compensare;
 • de a asigura dezvoltarea si gestionarea bazei de date privind evidenta contractelor
 • RCA;
 • de a publica statistici privind asigurarile auto la nivel national si international;
 • de a elabora si publica analize si studii comparative privind tarifele utilizate de
 • asiguratorii RCA din statele membre si alte informatii considerate relevante pentru asigurarea RCA;
 • de a publica statistici privind evolutia nivelurilor despagubirilor in cazurile de vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii ori pentru deces;
 • de a furniza autoritatii competente din subordinea Ministerului Afacerilor Interne cu atributii de organizare si coordonarea a activitatii de evidenta si eliberare a certificatelor de inmatriculare si a placutelor cu numere de inmatriculare, datele referitoare la vehiculele asigurate pentru raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de circulatie.
  Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania se va constitui ca asociatie profesionala, independenta si autonoma a tuturor societatilor de asigurare, indiferent de forma de organizare si de statul in care isi au sediul social, care au dreptul sa practice in Romania asigurarea RCA.  BAAR va prelua si atributiile actualului Fond de Protectie a Victimelor Strazii, precum si administrarea bazei de date CEDAM.

Pentru indeplinirea atributiilor de birou national auto, de organism de plata a despagubirilor si de organism de compensare, Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania isi constituie o structura proprie denumita Fondul national de protectie, prin contributia tuturor membrilor, proportional cu volumul primelor brute incasate din vanzarea contractelor RCA/Carte Verde. 
Fondul national de protectie, ca structura proprie a BAAR, se va constitui din Fondul comun Carte Verde detinut si administrat de BAAR si din 95% din disponibilul care va fi preluat de la Fondul de Protectie a Victimelor Strazii; diferenta de 5% din disponibilul respectiv va fi utilizata pentru cheltuielile de functionare ale BAAR. 
De la data preluarii patrimoniului de catre BAAR, Fondul de Protectie a Victimelor Strazii se va dizolva. 
De asemenea, BAAR va avea ca sarcina si colectarea si centralizarea de date in vederea publicarii de statistici privind asigurarile auto la nivel national si international, publicare a tarifelor de referinta in domeniul asigurarii RCA, fara a afecta insa dreptul fiecarui asigurator RCA de a le stabili in mod liber.

Punctele traumatice

In caz de vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii ori de deces rezultate in urma unui accident de vehicule, stabilirea despagubirii se realizeaza pe cale amiabila si/sau pe cale judecatoreasca.
Despagubirile pe cale amiabila se evalueaza pe baza punctajului obtinut prin insumarea punctelor, comunicat de catre Institutul National de Medicina Legala si prevazut in reglementarile ASF.
Evaluarea despagubirilor are in vedere un nivel mediu prezumat al suferintei indurate de persoanele prejudiciate. Valoarea unui punct traumatic este egala cu dublul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la data producerii accidentului. Despagubirile se pot ajusta in functie de particularitatile fiecarui caz in parte, pe baza de documente justificative.
Punctajul pentru suferintele cauzate prin vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii persoanelor include numai prejudiciile legate de durerile fizice; pentru prejudiciile legate de traumele psihice, persoana prejudiciata poate aduce documente in dovedirea acestora.

Comment (0)

Leave a Comments

RSS Stiri primm.ro

 • Cele mai populare 10 personaje din Game of Thrones și șansele lor de a încheia o asigurare de viață la termen 22/01/2020
  A început timid în SUA, apoi a ajuns, aproape instant, în întreaga lume. Cele 73 de episoade, împărțite în 8 sezoane - cu un ultim episod difuzat în data de 19 mai, când mulți dintre cei care citesc aceste rânduri erau prezenți la cea de-a 22-a ediție FIAR -, au făcut și vor face mult […]
 • Transformarea distribuției de asigurări 17/05/2019
  Piața europeană de asigurări, inclusiv cea din România, trece printr-o serie de schimbări legislative ce vor rămâne în istorie...
 • „Octombrie - Luna Asigurărilor de Locuinţe” 19/03/2019
  În România există, în momentul de față, 8,92 milioane de locuințe, iar în fiecare zi acestea sunt expuse unei multitudini de riscuri...
 • Revigorare pe piața asigurărilor 18/03/2019
  Piața asigurărilor din România a revenit pe creștere la sfârşitul primelor nouă luni din 2018, după ce a scăzut în primul trimestru şi a stagnat la jumătatea anului...
 • 100 de momente din istoria asigurărilor 30/01/2019
  Poate că România nu are o tradiție în asigurări așa cum au multe țări din vestul Europei, dar și România a bifat, la rândul ei, multe momente importante, începând cu apariția primelor forme de asigurare în secolul al XIV-lea, acestera adresându-se oamenilor care se confruntau cu problema unui deces în familie...
 • 10 ani de asigurări în ECE 22/01/2019
  Odată cu publicarea XPRIMM Insurance Report FY2017, în această primăvară, baza de date statistice de asigurări pentru regiunea Europei Centralei și de Est gestionată de XPRIMM a reunit o serie completă de date pentru 10 ani, începând cu anul 2008...
 • Pietele ECE: in urcare 09/07/2018
  Economiile ECE au parcurs in 2017 unul dintre cei mai buni ani de dupa criza din 2009 - 2010, sunt de acord analistii de specialitate...
 • 2017 - Anul RCA 05/06/2018
  România, a doua țară din Europa Centrală și de Est (ECE) ca dimensiuni și populație, ocupă în ierarhia piețelor de asigurări din regiune un loc de relevanță mai scăzută decât ar fi de așteptat la o primă vedere...
 • Tendinţele de pe segmentul NatCat şi al reasigurărilor, sub lupă, la FIAR 2017 27/06/2017
  Catastrofele naturale reprezintă o problemă la nivel global. Doar în 2016, cutremurele din Japonia, Ecuador, Tanzania, Italia şi Noua Zeelandă, dar şi seria de inundaţii devastatoare din SUA, Europa şi Asia, uraganul Matthew - primul de categoria 5 produs în Nordul Atlanticului, din anul 2007 -, sau incendiile de pădure din Canada au provocat pagube […]
 • Premieră: RCA-ul devine profitabil 21/05/2017
  Piaţa poliţelor auto obligatorii (RCA) a atins, la sfârşitul primului trimestru al anului 2017, valoarea de 1,06 miliarde lei, nivel în ușoară scădere față de aceeaşi perioadă a anului trecut (1,07 miliarde lei)...
 • D&O, RCA-ul managerilor? 21/05/2017
  Asigurările de răspundere civilă a administratorilor şi directorilor executivi, cunoscute drept D&O (Directors & Officers Liability), reprezintă o „plasă de siguranţă” pentru manageri, însă, astăzi, ele formează o piaţă încă restrânsă în România, chiar dacă este în creştere...
 • Focus pe reclamații 21/04/2017
  Autoritatea de Supraveghere Financiară a iniţiat, pe parcursul anului 2016, noi acţiuni de protecție a consumatorilor de servicii financiare non-bancare, intensificând şi diversificând, totodată, proiectele în domeniu începute în anii precedenţi...
 • D&O sau cum se pot proteja managerii? 20/04/2017
  Oricare persoană poate face greşeli în activitatea pe care o desfăşoară, dar ce se întâmplă atunci când acea persoană conduce o afacere şi, ca urmare a unor erori de management, firma intră în faliment, spre exemplu? Aici intervin asigurările de tip D&O (Directors & Officers Liability)...
 • Trei asigurători 'miliardari' 14/04/2017
  Din punctul de vedere al pieței asigurărilor, 2016 a marcat deopotrivă schimbări legislative, falimente, intrări și exituri din piață, fuziuni, proteste de stradă și multe altele, ...
 • DAUNELE RCA: 4 companii dețin trei sferturi din totalul dosarelor 22/03/2017
  ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiară a realizat o analiză a modului de soluţionare a dosarelor de daună aferente poliţelor auto obligatorii RCA avizate de societăţile de asigurare în primul semestru al anului 2016...