Utilizarea acestui site implica acceptarea termenilor si conditiilor de utilizare.

Informatiile solicitate in cadrul formularelor de cotatie nu vor fi folosite de rca-broker.ro in activitati de marketing sau publicitate. Acestea sunt utilizate doar in scopul ofertarii produselor de asigurari si intocmirii politelor de asigurare.

Prestatorul de servicii:

 • Serviciile sunt prestate prin intermediul companiei SC Destine Broker de Asigurari SRL de catre brokeri autorizati de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Datele de identificare ale SC Destine Broker de Asigurare SRL :

 • Societate cu raspundere limitata infiintata in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu un capital social de 100.000 RON, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/1143/04.05.2007 avand C.I.F. 21678074.
 • Destine Broker de Asigurare S.R.L. a fost autorizata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in conformitate cu Legea 32/ 2000 sa negocieze contracte de asigurare pe piata interna prin Autorizatia de functionare nr. 577/ 17.08.2007 inregistrata in Registrul brokerilor de asigurare la nr. 425/20.08.2007.

Obligatiile partilor:

Site web: www.rca.broker.ro:

 • Se obliga sa puna la dispozitia clientilor toate informatiile necesare in vederea obtinerii celor mai bune oferte de asigurare. In cadrul paginii de internet mai sus mentionate, operatorii site_ului presteaza servicii de intermediere a asigurarilor constand in incheierea de polite de asigurare in numele si in favoarea asiguratorilor cu care S.C. Destine Broker de Asigurari SRL detine contracte de colaborare.

Utilizator (potential client):

 • Sa puna la dispozitia www.rca-broker.ro informatiile corecte in vederea obtinerii celor mai bune oferte de asigurare.
 • Este de acord sa foloseasca serviciul numai in scopuri legale.
 • Nu va modifica, transmite, copia, distribui, afisa, publica, reproduce, acorda licente, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informatie sau servicii obtinute de pe sau prin intermediul acestui site web.
 • Nu va desfasura (si nu va permite) activitatea de cracking sau hacking, sau a atacurilor de genul “negarea serviciului”. Utilizatorii care violeaza securitatea sistemelor sau retelelor pot fi actionati in instanta, civil si penal.

Clauze:

 • Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea operatiunilor desfasurate, a datelor, documentelor si a informatiilor obtinute pe perioada derularii prezentei conventii, astfel incat sa fie protejate imaginea si/sau interesele fiecareia dintre parti.
 • Conform legii 677/2001 cu privire la protectia si prelucrarea datelor cu caracter personal asa cum prevad dispozitiile art. 12,13,14 si 15 asiguratul persoana fizica isi poate exercita dreptul de a fi informat, de acces si interventie asupra datelor precum si dreptul de opozitie.
 • Toate datele personale furnizate de utilizator operatorului prin intermediul site-ului sunt necesare si colectate pentru identificarea celei mai avantajoase oferte pentru client/ utilizator si sunt prelucrate si utilizate pentru incheierea contractului de asigurare (polita de asigurare) a carui valabilitate este strans conditionata de autenticitatea lor.
 • Conform Legii comertului electronic (Legea 365/2002 cu modificarile aduse prin legea 121/2006) “Art. 7: Validitatea, efectele juridice si proba contractelor incheiate prin mijloace electronice (1) Contractele incheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaste contractelor, atunci cand sunt intrunite conditiile cerute de lege pentru validitatea acestora. (2) Pentru validitatea contractelor incheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimtamantul prealabil al partilor asupra utilizarii mijloacelor electronice. (3) Proba incheierii contractelor prin mijloace electronice si a obligatiilor care rezulta din aceste contracte este supusa dispozitiilor dreptului comun in materie de proba si prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. ” Informatiile furnizate de catre Utilizatori vor fi stocate in format electronic si nu vor fi furnizate catre nici o alta terta parte, decat cele implicate in mod direct de furnizarea serviciilor specifice siteului www.rca-broker.ro. Mijlocul tehnic pe care furnizorul de servicii il pune la dispozitie clientului pentru identificarea si corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor este adresa email: office@rca-broker.ro. Limba in care se poate incheia contractul este numai limba romana. Contractele de asigurare se supun reglementarilor emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara impreuna cu modificarile ulterioare iar conditiile de asigurare sunt specifice fiecarei societati de asigurare in parte. Raspunderea in ceea ce priveste contractele de asigurare precum si conditiile de asigurare revine societatilor de asigurare emitente in integralitatea lor. Termenii si conditiile de folosire se supun legislatiei romane. In caz de litigiu, se va incerca mai intai o rezolvare pe cale amiabila, in termen de 30 de zile lucratoare de la inregistrarea reclamatiei. In cazul in care nu se poate ajunge la o intelegere in termenul precizat anterior, va fi considerata competenta instanta judecatoreasca.
 • Clientul accepta sa adere la acesti termeni si conditii.
 • Clientul confirma ca a citit si acceptat acesti termeni si conditii. Utilizarea Serviciului de catre client implica acceptarea neconditionata a acestor termeni si conditii.

Oferta este documentul emis in baza informatiilor – colectate prin formularele existente in site – necesare incheierii unui contract de asigurare. Daca va fi acceptata de utilizator, oferta se transforma in polita o singura data devenind contract de asigurare.

Conform Art.7  din Norma nr. 15/2015 privind comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare,  oferta transmisa utilizatorului conţine urmatoarele:

 • datele de identificare ale bunului de asigurat şi/sau proprietarului/consumatorului/ potenţialului asigurat;
 • sumele asigurate;
 • franşize, dacă este cazul, cu precizarea clară a cuantumului acestora, a cazurilor în care se aplică şi asupra sumelor la care se aplică (dacă sunt exprimate procentual);
 • perioada asigurată;
 • riscurile asigurate;
 • excluderile;
 • acoperirea teritorială a riscurilor;
 • preţul total pe care consumatorul/potenţialul asigurat îl are de plătit, cu evidenţierea taxelor, costurilor suplimentare ori cheltuielilor aferente şi a oricărui cost suplimentar rezultat din contractarea asigurării prin utilizarea mijloacelor electronice de comercializare a contractelor de asigurare;
 • comisionul intermediarului/intermediarilor, în cazul poliţelor RCA;
 • clasa Bonus/Malus, în cazul poliţelor RCA sau oricând se aplică;
 • perioada valabilităţii ofertei;
 • codul unic de confirmare a ofertei;
 • necesitatea de efectuare sau nu a unei inspecţii de risc;
 • eventualele documente solicitate în vederea semnării contractului de asigurare;
 • informaţiile privind modalităţile de plată şi de realizare a acesteia;
 • informaţiile privind existenţa sau inexistenţa dreptului asigurătorului/asiguratului de a rezilia contractul înainte de termen, drepturile, obligaţiile şi eventualele penalităţi impuse ori care decurg din aceasta;
 • orice clauză contractuală prin care este indicată legislaţia aplicabilă şi/sau instanţa competentă cu soluţionarea eventualelor litigii între părţi;
 • preţurile afişate prin mijloacele electronice de comercializare a contractelor de asigurare nu pot fi diferite de sumele încasate/plătite de potenţialii asiguraţi şi înscrise în contractul de asigurare/chitanţa fiscală/ordinul de plată/confirmarea de plată; în acest sens, aceste informaţii se afişează distinct şi în mod explicit.

In cazul in care nu sunteti de acord cu acesti termeni si conditii, va rugam sa nu folositi acest site. Conditia beneficierii de serviciile oferite prin folosirea paginii de internet www.rca-broker.ro este acceptarea hotararilor prezentelor Termeni si conditii.

Prin acceptarea „Termenilor si conditiilor” imi exprim acordul expres cu privire la prelucrarea datelor mele personale furnizate prin intermediul acestui site, doar in scopul de a primi informatii despre costul asigurarii solicitate.