Termeni si conditii de utilizare.

Prin utilizarea site-ului www.rca-broker.ro se intelege ca utilizatorul a citit prezentul regulament si si-a dat acordul asupra clauzelor stipulate in el.

Informatiile solicitate in cadrul formularelor de cotatie si/sau comanda nu vor fi folosite de rca-broker.ro in activitati de marketing sau publicitate. Acestea sunt utilizate doar in scopul ofertarii produselor de asigurari si intocmirii politelor de asigurare.

Definitia termenilor:

 • Utilizator: orice persoana fizica sau reprezentant al unei persoane juridice care acceseaza site-ul pentru plasarea unei comenzi sau in scop informativ.

 • Site: toate paginile web accesibile pe internet la adresa www.rca-broker.ro reprezentand informatiile statice si dinamice, elemente grafice, scripturi si alte elemente informationale.

 • Oferta: este documentul emis in baza informatiilor – colectate prin formularele existente in site – necesare incheierii unui contract de asigurare. Aceasta nu implica o relatie contractuala intre utilizator si website_ul www.rca-broker.ro. Daca va fi acceptata insa, oferta se transforma in polita o singura data, devenind contract de asigurare.

  Prestatorul de servicii:

  Serviciile sunt prestate prin intermediul companiei SC Destine Broker de Asigurari SRL de catre brokeri autorizati de Autoritatea de Supraveghere Financiara. Societatea cu raspundere limitata a fost infiintata in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu un capital social de 100.000 RON, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/1143/04.05.2007 avand C.I.F. 21678074. Destine Broker de Asigurare S.R.L. a fost autorizata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in conformitate cu Legea 32/ 2000 sa negocieze contracte de asigurare pe piata interna prin Autorizatia de functionare nr. 577/ 17.08.2007 inregistrata in Registrul brokerilor de asigurare la nr. 425/20.08.2007.

  Obligatiile partilor:

  Se obliga sa puna la dispozitia clientilor toate informatiile necesare in vederea obtinerii celor mai bune oferte de asigurare. In cadrul paginii de internet mai sus mentionate, operatorii site_ului (autorizati ASF) presteaza servicii de intermediere a asigurarilor constand in incheierea de polite de asigurare in numele si in favoarea asiguratorilor cu care S.C. Destine Broker de Asigurari SRL detine contracte de colaborare.

  Sa puna la dispozitia www.rca-broker.ro informatiile corecte in vederea obtinerii celor mai bune oferte de asigurare. Este de acord sa foloseasca serviciul numai in scopuri legale. Nu va modifica, transmite, copia, distribui, afisa, publica, reproduce, acorda licente, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informatie sau servicii obtinute de pe sau prin intermediul acestui site web. Nu va desfasura (si nu va permite) activitatea de cracking sau hacking, sau a atacurilor de genul “negarea serviciului”. Utilizatorii care violeaza securitatea sistemelor sau retelelor pot fi actionati in instanta, civil si penal.

  Clauze:

  Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea operatiunilor desfasurate, a datelor, documentelor si a informatiilor obtinute pe perioada derularii prezentei conventii, astfel incat sa fie protejate imaginea si/sau interesele fiecareia dintre parti. Conform legii 677/2001 cu privire la protectia si prelucrarea datelor cu caracter personal asa cum prevad dispozitiile art. 12,13,14 si 15 asiguratul persoana fizica isi poate exercita dreptul de a fi informat, de acces si interventie asupra datelor precum si dreptul de opozitie. Toate datele personale furnizate de utilizator operatorului prin intermediul site-ului sunt necesare si colectate pentru identificarea celei mai avantajoase oferte pentru client/ utilizator si sunt prelucrate si utilizate pentru incheierea contractului de asigurare (polita de asigurare) a carui valabilitate este strans conditionata de autenticitatea lor. Termenii si conditiile de folosire se supun legislatiei romane. In caz de litigiu, se va incerca mai intai o rezolvare pe cale amiabila, in termen de 30 de zile lucratoare de la inregistrarea reclamatiei. In cazul in care nu se poate ajunge la o intelegere in termenul precizat anterior, va fi considerata competenta instanta judecatoreasca.

  Dispozitii finale:

 • Datele personale identificabile despre utilizator catre alte companii sau persoane, se pot trimite numai in urmatoarele cazuri:

  - avem consimtamantul utilizatorului pentru a oferi aceste date;

  - este necesara furnizarea unei parti din datele personale ale utilizatorului pentru a livra contractul/contractele de asigurare;

  - in cazul in care raspundem la citatii, ordine ale instantelor de judecata, actiuni legale sau oricarei cereri legitime a autoritatilor.

 • Clientul confirma ca a citit si acceptat acesti termeni si conditii.

 • In cazul in care nu sunteti de acord cu acesti termeni si conditii, va rugam sa nu folositi acest site. Conditia beneficierii de serviciile oferite prin folosirea paginii de internet www.rca-broker.ro este acceptarea hotararilor prezentelor Termeni si conditii.

 • Prin acceptarea „Termenilor si conditiilor” va exprimati acordul expres cu privire la prelucrarea datelor personale furnizate prin intermediul acestui site, in scopul de a primi informatii despre costul asigurarii solicitate si/sau in scopul emiterii politei de asigurare.